NÁŠ TÝM

Motto:
„Pouze aktivní a optimističtí lidé byli vždy nositeli pokroku lidstva…“
A. Adler

Mgr. Miroslava Paličková – koordinátor pedagogické koncepce školy

Zakladatelka Křišťálu a hlavní koordinátorka pedagogické koncepce školy. Absolvovala Střední pedagogickou školu v Litomyšli – obor pedagogika volného času, poté obor psychologie a výtvarná výchova v magisterském studijním programu Učitelství pro střední školy na pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, které jí poskytlo teoretický základ pro další studium Arteterapie. Je členkou České arteterapeutické asociace a terapeutkou. Zkušenosti má ze soukromé jazykové školky One World Kindergarden v Plzni a působila několik let mj. jako poradenský pracovník/školní speciální pedagog na základních školách v Jaroměři. V Křišťálu řídí tvorbu vzdělávací koncepce, komunikuje s partnerskými školami a snaží se spolupodílet na provázení žáků procesem výuky.

„Přála bych si vytvořit přirozený prostor pro vzdělávání dětí, který by umožnil zachovat jim přirozenou dětskou zvídavost, radost z objevování, zodpovědnost, dopřál jim důvěru a kultivaci osobnosti v rámci obecných lidských kvalit a sounáležitosti.“

Další vzdělávání, které výrazněji formovalo mou práci

 • Institut vzdělávání v arteterapii a artefiletice / Česká arteterapeutická asociace – Arteterapie – akreditace MŠMT
 • Mansio – Edukativní rodičovská terapie – adleriánský přístup – akreditace MŠMT
 • Dalet – Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii – akreditace MPSV
 • PhDr. Nora Gavendová – Integrativní korekční program pro děti s ADHD – akreditace MŠMT
 • Život bez závislostí – Vedení třídnických hodin – klima a kázeň – akreditace MŠMT
 • Mansio – Spolu a jinak – adleriánský přístup ve školním poradenství – akreditace MŠMT
 • NÚV – Lektor pro oblast formativního hodnocení
 • Aisis – Mentor se zaměřením na konstruktivistické metody výuky – akreditace MŠMT
 • Univerzita Palackého v Olomouci – Speciální pedagog – rozšiřující studium odborné způsobilosti
 • CŽV
 • Dalet – Solution focus – komplexní výcvik v terapii a poradenství zaměřeném na řešení – akreditace ČPS a MPSV (probíhá)

Záliby:
Hudba, zpěv, rekreační sporty, umění, rodina, příroda, zdravý životní styl … to by bylo na dlouho 🙂

Předměty v roce 2021/22: Náš svět – III. trojročí, Konzultační hodiny 2021/2022 – pondělí 12:30 – 14:30, kontakt: palickova(zavináč)zskristal.cz

Motto:
Loukoť, dřevo ohnuté v kolo a v té poloze zatvrdlé, snáze se zlomí, než zase narovná…“ 
J.A.K.

Mgr. Pavel Palička, Ph.D. – ředitel školy

Jsem absolventem bakalářského studia pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a následného magisterského studia na fakultě Tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.  Studium jsem završil doktorským titulem v oblasti Kinantropologie na katedře pedagogiky FTVS UK . Pedagogické praxi se věnuji přes deset let, kdy jsem pracoval na různých typech škol od MŠ až po VŠ. V Křišťálu jsem průvodcem dětí v nejmladší, mladší i starší skupině. V letošním školním roce je mou doménou integrovaný předmět Budoucnost a výuka Tělesné výchovy. V družině se budu věnovat kroužku robotiky.

Současně s výukou je mou hlavní rolí řízení školy a zajišťování její celkové stability. Snažím se podporovat soudržnost a sehranost celého týmu při vytváření pedagogické koncepce. Mým přáním je, aby všichni členové Křišťálového týmu „opravdově hořeli“, jak stojí v citátu v úvodu našich webových stránek – „ten, kdo chce zapalovat louče, musí také sám hořet…“

Záliby:
Ve volném čase se věnuji lektorské činnosti v oblasti rozvoje pohybové všestrannosti dětí od předškolního po starší školní věk a zabývám se trenérskou činností v oblasti bojových sportů. Zajímají mne informační a komunikační technologie a možnosti jejich zapojení při výuce. Jsem vášnivý lukostřelec a baví mne hra na perkusní nástroje.

Předměty v roce 2021/22: Budoucnost – III. trojročí, Tělesná výchova, I a II. trojročí, Konzultační hodiny 2021/2022 – středa 14:30 – 15:15, kontakt: palicka(zavináč)zskristal.cz

Motto: „Není žádný rozdíl mezi žitím a učením. Je nemožné, zavádějící a škodlivé přemýšlet o nich odděleně.“ – John Holt

Eliška Fáberová – třídní učitelka I. trojročí

Vystudovala jsem obor Předškolní a mimoškolní pedagogika a nyní dálkově studuji obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Karlově univerzitě v Praze. V Křišťálu působím jako třídní učitelka v nejmladší skupině. Ve spolupráci se svými kolegy usiluji o to, aby děti dělaly, co je baví, co je pro ně přirozené, a poznaly, kde jsou jejich silné a slabé stránky a jak s nimi mohou naložit. Přeji si, aby děti neděsilo slovo „učení“ a věděly, že ho mají pouze ve svých rukou. Nic z toho by ale nešlo nikdy uskutečnit, kdyby ve škole nevládl respekt dětí a učitelů k sobě i navzájem.

Předměty v roce 2021/22:  M, ČJ, NS, BAD, UK – I. trojročí, Konzultační hodiny 2021/2022 – čtvrtek 13:00 – 15:00, kontakt: faberova(zavináč)zskristal.cz

 

Motto: „Čas má plné kapsy překvapení.“ (Jan Werich)

 

Mgr. Iva Švábová  – třídní učitelka II. trojročí

Jmenuji se Iva a jsem učitelka 😁 Vystudovala jsem společenské vědy a výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě v Hradci Králové. V Kříšťálu provádím několika předměty většinou prostřední trojročí. Těším se z Matematiky, Našeho světa, Badatelny, Výchovy ke zdraví nebo třeba Umění a kultury. Před Křišťálem jsem měla možnost během své pedagogické praxe zažít život střední i základní školy, státní i soukromé, tradiční i alternativní, domácí i zahraniční a to v různých kombinacích. Sonda do vzdělávání to byla obohacující a jsem ráda, že teď mohu být právě tady. Vidím velký smysl v tom dát dětem svobodu v rozhodování o sobě a pomáhat jim růst v kompetencích, které jim pomohou s takovou svobodou naložit. 

Ráda zkouším nové věci a mám ráda výzvy. Miluju svojí rodinu. Mám ráda plný a potom i prázdný dům. Nově jsem vesničan a zahrádkář. Taky jsem srandovní vášnivý hráč na kytaru a čtenář. Moc toho nezvládnu přečíst a moc toho nezvládnu zahrát, ale dělám oboje moc ráda.
 
Předměty v roce 2021/22: M, NS, AJ, BAD, VV – II. trojročí, VZ – III. trojročí, Konzultační hodiny 2021/2022 – čtvrtek od 14:20 – 15:20, kontakt: svabova(zavinac)zskristal.cz

Motto: Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit. —  Paulo Coelho

Ing. Adéla Marková  – třídní učitel III. trojročí

Jmenuji se Adéla a učitelkou jsem se stala vlastně náhodou. Vystudovala jsem Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze a Aalborg University v Dánsku. Dlouhá léta jsem pak pracovala na manažerské pozici v mezinárodní obchodní společnosti. Poté, co jsem stala trojnásobnou maminkou, mi ale práce podobného charakteru přestala dávat smysl a namířila jsem svůj život jiným směrem. Pedagogické vzdělání jsem si doplnila na Karlově univerzitě a Křišťál mě přijal do své krystalové soustavy.

Věřím, že děti si zaslouží být vzdělávány jako osobnosti, nezávislé a schopné kritického myšlení v přátelském a bezpečném prostředí. Převážně nejstarší děti provázím celou řadou předmětů, ale v hudební výchově a informatice potkávám i děti z druhého trojročí.

Celý život mě provází hudba a tanec. Jsem společenský tvor s radostí z chvilek ticha. Dojímají mě talentovaní lidé a k životu přistupuji s pokorou a vděčností. 

Předměty v roce 2021/22: CH, FY, M, HV – III. trojročí, INF, HV – II. trojročí, Konzultační hodiny 2021/2022 – středa 14:00-16:00, kontakt markova(zavináč)zskristal.cz

Motto: Když mi bylo pět, maminka mi řekla, že klíčem k životu je štěstí. Když jsem přišel do školy, zeptali se mě, co chci být, až vyrostu. Napsal jsem „šťastný“. Řekli mi, že nerozumím zadání. Já jim řekl, že oni nerozumí životu.“                                                                         John Lennon

Tereza Jirsáková – učitelka Českého jazyka

Vystudovala jsem Předškolní a mimoškolní pedagogiku v Hradci Králové a jsem absolventkou kurzu Respektovat a být respektován. V současné době studuji Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy – obor učitelství pro první stupeň. S dětmi jsem každý den v průběhu vyučování jako učitelka ČJ. Přála bych si, aby naše křišťálové děti tvořily pohodovou partu, která se navzájem inspiruje, respektuje a kde se jeden na druhého může spolehnout.

Předměty v roce 2021/22: ČJ – II. a III. trojročí, Konzultační hodiny 2021/2022 – úterý 12:30 – 14:30, kontakt: jirsakova(zavinac)zskristal.cz

Motto: “Love starts when we push aside our ego and make room for someone else.” Rudolph Steiner

Bc. Fanny Vandemaele – English teacher

Teacher of English and French languages, native French speaker from Brussels, Belgium. I have the basics in Flemish, Spanish and Czech. I have been trained in Plastic Arts, in Textile Design Bc.(worked as a Textile Designer for a company in France) ; and trained for the TEFL certification for Teaching English as a Foreign Language in Prague. Aside of that, I am a professional massage therapist ( Belgian Sensitive Massage certification ), and I massage women, children, babies and pregnant women at pre and post delivery stages. As a small child (3years old), I attended a rhythmic school in Brussels( Dalcroze) for music theory, dance, piano and rhythmic until the age of 16. Currently training for the Bach Flower Remedies in Brightwell, England. 
 
 
Interests: I love my two and half year old boy, jewellery making, swimming, nature discovery including gardening and travelling, and learning new languages.
 
Předměty v roce 2021/22: AJ – I, II., III. trojročí, FRJ – III. trojročí. Konzultační hodiny 2021/2022 – čtvrtek 14:30-15:30, kontakt: vandemaele(zavináč)zskristal.cz

Motto:

Bc. Kateřina Imlaufová – vedoucí školní družiny

Ahoj, jsem absolventka bakalářského studia na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého
v Olomouci. Proč zrovna té? Mám ráda pohyb. Ze sportů jsem vystřídala atletiku, plavání, ale
nakonec jsem nejdéle vydržela u florbalu. Že je to super hra se budete moci přesvědčit na našem
odpoledním florbalovém kroužku. Hned po dokončení studia jsem se vydala na dvouletou plavbu na
plachetnici přes půl zeměkoule. Život na lodi a objevování zemí z moří a oceánů bylo a je nádherné.
Z maličkého ostrova uprostřed Tichého oceánu mě vítr (letadlo) zanesl zpátky domů a rovnou do
křišťálové družiny. Těším se, že budeme bezva parta. A co mi ještě dělá radost? Dobré jídlo, hra na
klavír a hudba. Bez té by to snad ani nešlo.
 
kontakt: imlaufova(zavináč)zskristal.cz
 
 

Motto: „I cesta může být cíl“

Mgr. Ilona Víznerová – asistentka pedagoga

Již při studiu na gymnáziu v Hradci Králové mě očarovala krása znakového jazyka, který jsem
se začala učit. Přivedlo mě to ke studiu jednooborové logopedie na UPOL v Olomouci. Po škole
jsem začala pracovat jako logopedka a poradenský pracovník v SPC ve škole pro děti s vadami
sluchu v Hradci Králové. Přestože láska ke znakovému jazyku trvá a mám tam ráda spoustu
lidí, cítila jsem, že bych měla jít jinou cestou. Během rodičovské dovolené jsem s kamarádkou
vytvořila projekt divadelních logopedických pohádek (Divadlo žirafy Žofky), kterému se částečně
věnuji doposud. Zajímám se hodně i o práci s myslí a tělem skrze dotek, dech, zvuk a tanec.
Po dlouhém sbírání odvahy jsem udělala další krok mimo svoji dosavadní cestu školské
logopedky. V Křišťálu působím jako asistent pedagoga v prvním trojročí a částečně jako
vychovatelka ve školní družině, kde budu mít s dětmi divadelní kroužek. Těším se, jak se od
sebe budeme navzájem učit něčemu novému, nějak jinak.
 
Asistence v I. trojročí, kontakt: viznerova(zavináč)zskristal.cz

Motto: „Pro život, ne pro školu se učíme.“

Petra Beranová, DiS. – asistentka pedagoga

Na základní škole Křišťál pracuji jako asistent pedagoga v 1. trojročí. Tuto práci jsem si vybrala, protože mám pozitivní vztah k dětem a baví mě s nimi pracovat. Vystudovala jsem vyšší odbornou školu se zaměřením na veřejnou správu a cestovní ruch, kde jsem nadále pracovala. Po mateřské dovolené jsem věděla, že se už nechci vrátit do původní práce a chtěla jsem začít pracovat s dětmi. Absolvovala jsem proto kurs asistenta pedagoga a nastoupila do Křišťálu. Jsem asistentkou u našich mladších dětí při výuce a odpoledne v družině. Na naší škole se mi líbí, že je malá, rodinná a to nám umožńuje mít s dětmi bližší vztah a lépe je poznat.

Asistence v II. trojročí, kontakt: beranova(zavináč)zskristal.cz

Motto: „Kdo nepadá, jezdí pod svoje možnosti.“

Mgr. Lukáš Tříska – asistent pedagoga, učitel tělesné výchovy

Vystudoval jsem FTK v Olomouci obor Rekreologie a PdF v Hradci Králové obor Sociální pedagogika. Mnoho let se pohybuji v neziskové sféře na poli pomoci mladým lidem v různých životních situacích, které je zrovna potkávají (vztahy, závislosti, škola atd.) Svou práci beru jako poslání a stále v ní vidím velký smysl pro naší společnost.

Ve školství bych rád v roli asistenta pomáhal s výukou a vzděláváním těm, co to ocení, aby mohli dosáhnout optimální vzdělanosti, kterou využijí ve svém životě. 

Záliby a volný čas

Volného času moc nemám, ale snažím se věnovat sportu na dobré úrovni. V současné době jsou to závody horských kol v závodním týmu MONDRAKER (https://mondrakerteam.cz/).

Asistence a výuka TV v III. trojročí, kontakt: triska(zavináč)zskristal.cz

Motto: Náhoda nepomůže tomu, kdo si nepomůže sám.

 

Lenka Kvapilová – asistent pedagoga

Svým působením na ZŠ Křišťál , která sídlí v budově gymnázia J. Žáka v Jaroměři , jsem se vrátla zpět na místo činu 😊. Po vystudování zdejšího gymnázia jsem absolvovala nástavbové studium na Střední pedagogické škole v Litomyšli  obor – vychovatelství a následně i obor – učitelství pro mateřské školy. Po ukončení studia jsem nastoupila jako vychovatelka ŠD na základní škole, kde jsem působila více jak 20 let. Po této době jsem chtěla dát větší prostor i svému osobnostnímu růstu a účastnila se kurzů na rozvoj oblíbených činností v oboru výtvarném, hudebním, ale i jazykovém.  Tyto rozšiřující znalosti jsem pak využila i v soukromé oblasti, kde jsem necelých šest let působila v oboru mimoškolní výchova a vzdělávání.  Poté jsem přijala nabídku  na pozici asistenta pedagoga na ZŠ Křišťál. Práce na škole tohoto typu je úžasnou zkušeností v kolektivu profesně a lidsky skvělých pedagogů.

Oblíbené otázky našich dětí 😊. „ Jakou máš ráda barvu?“ Modrou.  „ Jaké je tvé nejoblíbenější zvíře?“  Kočka, želva, kůň.  „Jaké jsou tvé další záliby?“ Příroda, rekreačně sporty, dobrá hudba, různorodé pracovní a výtvarné činnosti…..

V letošním školním roce se k nám Lenka z rodinných důvodů bohužel nemohla připojit, přesto zde necháváme její profil pro případ, že se k nám bude moci opět vrátit…

Motto: „Jenom ten, kdo je vděčný za to, co už má, může dostat víc.“

 

Anna Danišová – administrativní asistent

Několik let jsem pracovala jako OSVČ.
Po mateřské dovolené jsem nastoupila do ZŠ Křišťál na pozici administrativní pracovnice, kde mám na starosti školní agendu.

Záliby: mám ráda procházky v přírodě, hudbu a dobré jídlo

kontakt: danisova(zavináč)zskristal.cz

Motto:

„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“ —  Mark Twain

Hana Ševčíková – koordinátorka individuálního vzdělávání

Pracovní pozici koordinátora individuálního vzdělávání beru jako svoji životní cestu. Před několika lety, když Křišťál ještě neexistoval, jsem začínala z druhé strany – ze strany rodiče předškoláka. Věděla jsem, že cesta klasického školství nebude ani pro mě, ani pro mé děti. V té době bylo ještě málo rozšířené povědomí o domácím vzdělávání a já se v očích rodiny a přátel  ocitla v roli “návštěvníka z jiného světa – čtěte exota”, ale v mém srdci rodiče “průkopníka” :). V průběhu let jsem získala zkušenosti v individuálním vzdělávání jako rodič, v komunitní skupině jako průvodce matematiky, na základní škole jako průvodce českého jazyka, přímo v Křišťálu jako člen metodického týmu pro oblast matematiky 1. stupně. Aktivně se věnuji problematice PAS (bez poruch intelektu) ve vzdělávání i výchově dětí. Jsem tady, abych Vašim dětem a Vám rodičům “průkopníkům s velkou odvahou” byla nápomocná na cestě svým vlastním vzděláváním.

Na IV vedu také konzultace všech dětí a přezkušuji 1. -3. třídu.

kontakt: sevcikova(zavináč)zskristal.cz

e-mailové kontakty na všechny zaměstnance Křišťálu jsou ve tvaru prijmeni@zskristal.cz