NÁŠ TÝM

Motto:
„Pouze aktivní a optimističtí lidé byli vždy nositeli pokroku lidstva…“
A. Adler

Mgr. Miroslava Paličková – koordinátor školy

Zakladatelka Křišťálu a hlavní koordinátorka pedagogické koncepce školy. Absolvovala Střední pedagogickou školu v Litomyšli – obor pedagogika volného času, poté obor psychologie a výtvarná výchova v magisterském studijním programu Učitelství pro střední školy na pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, které jí poskytlo teoretický základ pro další studium Arteterapie. Je členkou České arteterapeutické asociace a terapeutkou. Zkušenosti má ze soukromé jazykové školky One World Kindergarden v Plzni a působila několik let mj. jako poradenský pracovník/školní speciální pedagog na základních školách v Jaroměři. V Křišťálu řídí tvorbu vzdělávací koncepce, komunikuje s partnerskými školami a snaží se spolupodílet na provázení žáků procesem výuky.

„Přála bych si vytvořit přirozený prostor pro vzdělávání dětí, který by umožnil zachovat jim přirozenou dětskou zvídavost, radost z objevování, zodpovědnost, dopřál jim důvěru a kultivaci osobnosti v rámci obecných lidských kvalit a sounáležitosti.“

Další vzdělávání, které výrazněji formovalo mou práci

 • Institut vzdělávání v arteterapii a artefiletice / Česká arteterapeutická asociace – Arteterapie – akreditace MŠMT
 • Mansio – Edukativní rodičovská terapie – adleriánský přístup – akreditace MŠMT
 • Dalet – Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii – akreditace MPSV
 • PhDr. Nora Gavendová – Integrativní korekční program pro děti s ADHD – akreditace MŠMT
 • Život bez závislostí – Vedení třídnických hodin – klima a kázeň – akreditace MŠMT
 • Mansio – Spolu a jinak – adleriánský přístup ve školním poradenství – akreditace MŠMT
 • NÚV – Lektor pro oblast formativního hodnocení
 • Aisis – Mentor se zaměřením na konstruktivistické metody výuky – akreditace MŠMT
 • Univerzita Palackého v Olomouci – Speciální pedagog – rozšiřující studium odborné způsobilosti
 • CŽV
 • Dalet – Solution focus – komplexní výcvik v terapii a poradenství zaměřeném na řešení – akreditace ČPS a MPSV (probíhá)

Záliby:
Hudba, zpěv, rekreační sporty, umění, rodina, příroda, zdravý životní styl … to by bylo na dlouho 🙂

Motto: „Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod“. Jan Werich

 Mgr. Anna Hrčková – učitelka I. stupně

Od školních let mě bavilo pracovat s mladšími dětmi, ale učitelství jsem studovala a do školství nastoupila až po nasbírání životních zkušeností v jiných oborech. Pedagogické zkušenosti jsem získávala při osmiletém působení na malotřídní škole v podhůří Orlických hor. V průběhu mé praxe jsem se setkala s paní dr. Nováčkovou, která vede kurzy Respektovat a být respektován a jako svobodomyslný člověk přístupy v tomto směru dodnes považuji za nejlepší, co při vzdělávání a výchově lze využít, přestože učení se tomuto způsobu mezilidské komunikace a přirozené včlenění do života je dlouhodobou záležitostí.

Záliby: Mimo chvil strávených s rodinou také chovám kočky, slepice, husy, ovce, koně a psy. Ráda si i zazpívám.

 

Kateřina Kozáková  – Lektorka anglického jazyka

Vystudovala jsem Střední průmyslovou školu strojní a pomaturitní studium na Soukromé podnikatelské škole. Zde jsem se seznámila s anglickou rodilou mluvčí, která mne inspirovala k cestě do Velké Británie. Ve Velké Británii jsem dlouhodobě pobývala v oblasti Londýna, Liverpoolu a Ramsgate. Během mých pobytů jsem se snažila zlepšit své znalosti anglického jazyka a to zkouškou FCE úroveň B2, CAE úroveň C1, TESOL  (Teaching English students of other languages). Přes 20 let jsem v kontaktu se svými anglickými přáteli. Po návratu z UK jsem pracovala 5 let ve školství jako učitelka Anglického jazyka a lektorka Aj v soukromých kurzech.

 

Další vzdělávání

Pozitivní myšlení a komunikace EKS

Cesta za sebedůvěrou EKS (Vzdělávací a poradenská organizace)

Relaxační malování, Kurz kaligrafie

Anglická gramatika hrou,Výuka aj ve 3. a 4.roč ve skupinách se žáky se SPU    

Anličtina pro ty, kteří se nechtějí učit

Efektivní řešení konfliktů

Go interactive, Tvořivé activity ve výuce anglického jazyka

Metodický kurz TKT, Teaching knowledge test – TKT Module 1

Level 2 Certificate in Adult Literacy

Angličtina pro školáky 

Teaching English to young learners

Motto:

Love what you do, do what you love.

Miluj co děláš, dělej co miluješ.

 

Záliby:
Ráda hraji volejbal, jezdím na kole a koloběžce, lyžuji, chodím do divadla, kina, cestuji. Mám zájem o alternativní medicínu, kaligrafii a celoživotní vzdělávání.  Ráda trávím volný čas s rodinou, přáteli a psem

Motto:
Loukoť, dřevo ohnuté v kolo a v té poloze zatvrdlé, snáze se zlomí, než zase narovná…“ 
J.A.K.

Mgr. Pavel Palička, Ph.D. – ředitel školy

Jsem absolventem bakalářského studia pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a následného magisterského studia na fakultě Tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.  Studium jsem završil doktorským titulem v oblasti Kinantropologie na FTVS UK. Pedagogické praxi se věnuji přes deset let, kdy jsem pracoval na různých typech škol od MŠ po VŠ. V Křišťálu budu od školního roku 2018/2019 garantem předmětů Badatelna, Informatika a Tělesná Výchova.

Mou hlavní rolí je zajišťování ekonomické stability školy a podpora soudržnosti a sehranosti celého týmu při vytváření pedagogické koncepce. Mým přáním je, aby všichni členové Křišťálového týmu „opravdově hořeli“, jak stojí v citátu v úvodu našich webových stránek – „ten, kdo chce zapalovat louče, musí také sám hořet…“

Záliby:
Ve volném čase se věnuji lektorské činnosti v oblasti rozvoje pohybové všestrannosti dětí od předškolní po starší školní věk a zabývám se trenérskou činností v oblasti bojových umění. Zajímají mne informační a komunikační technologie a možnosti jejich zapojení při výuce.

Motto:
„Když dobře vychováme své děti, musíme se smířit s tím, že se bez nás obejdou.“
Vlado Müller

Bc. Kateřina Rejchrtová – asistentka pedagoga

Vystudovala jsem historicko-literární studia na pardubické univerzitě a účastním se kurzů Respektovat a být respektován. Do odpoledního klubu Křišťálu budu přicházet s literárními dílnami. Časem, kdy společně s dětmi objevíme a zažijeme různé podoby příběhů i nepříběhů, které byly kdysi i nedávno zaznamenány. Můžeme společně číst a můžeme si předčítat. Zkusíme pochopit, co nám mohou knihy předat. Cílem těchto setkávání by mělo být vytvoření kladného vztahu ke knihám a literatuře obecně. Moc bych si přála, aby usednutí s knihou bylo pro děti úplně obyčejně normální.

Druhou oblastí, kterou dětem ráda představím, je tanec. Tančím zhruba od té doby, co chodím. Považuji tanec za zcela přirozenou součást života. Ráda nabídnu možnost ozkoušet si, co naše tělo dokáže, i když není trénované. Ukážu, kolik zábavy a zajímavých poznatků nám může pohyb poskytnout. A třeba někdo objeví své nepoznané talenty a některý ze stylů si vybere pro svou další cestu.

Motto: „Když mi bylo pět, maminka mi řekla, že klíčem k životu je štěstí. Když jsem přišel do školy, zeptali se mě, co chci být, až vyrostu. Napsal jsem „šťastný“. Řekli mi, že nerozumím zadání. Já jim řekl, že oni nerozumí životu.“                                                                         John Lennon

Tereza Jirsáková – vychovatelka školní družiny a asistentka pedagoga

Vystudovala jsem Předškolní a mimoškolní pedagogiku v Hradci Králové a jsem absolventkou kurzu Respektovat a být respektován. S dětmi jsem každý den v průběhu vyučování jako asistentka pedagoga a odpoledne v družině jako vychovatelka. Přála bych si, aby naše křišťálové děti tvořily pohodovou partu, která se navzájem inspiruje, respektuje a kde se jeden na druhého může spolehnout.