NÁŠ TÝM

Motto:
„Pouze aktivní a optimističtí lidé byli vždy nositeli pokroku lidstva…“
A. Adler

Mgr. Miroslava Paličková – koordinátorka pedagogické koncepce školy/zástupkyně ředitele

Zakladatelka Křišťálu a hlavní koordinátorka pedagogické koncepce školy. Absolvovala Střední pedagogickou školu v Litomyšli – obor pedagogika volného času, poté obor psychologie a výtvarná výchova v magisterském studijním programu Učitelství pro střední školy na pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, které jí poskytlo teoretický základ pro další studium Arteterapie.  Zkušenosti má ze soukromé jazykové školky One World Kindergarden v Plzni a působila několik let mj. jako poradenský pracovník/školní speciální pedagog na základních školách v Jaroměři. V Křišťálu řídí tvorbu vzdělávací koncepce, její praktickou realizaci a provází žáky i učitele procesem výuky.

„Přála bych si vytvořit přirozený prostor pro vzdělávání dětí, který by umožnil zachovat jim přirozenou dětskou zvídavost, radost z objevování, zodpovědnost, dopřál jim důvěru a kultivaci osobnosti v rámci obecných lidských kvalit a sounáležitosti.“

Další vzdělávání, které výrazněji formovalo mou práci

 • Arteterapie – Institut vzdělávání v arteterapii a artefiletice / Česká arteterapeutická asociace 
 • Edukativní rodičovská terapie – adleriánský přístup – MANSIO
 • Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii – Dalet
 • Integrativní korekční program pro děti s ADHD 
 • Vedení třídnických hodin 
 • KIVA koordinátor- Schola Empirica
 • Spolu a jinak – adleriánský přístup ve školním poradenství – MANSIO
 • Lektor pro oblast formativního hodnocení – NÚV
 • Mentor se zaměřením na konstruktivistické metody výuky – Aisis 
 • Speciální pedagog – rozšiřující studium odborné způsobilosti – Univerzita Palackého v Olomouci
 • Solution focus – komplexní výcvik v terapii a poradenství zaměřeném na řešení – Dalet

Záliby:
Hudba, zpěv, rekreační sporty, umění, rodina, příroda, zdravý životní styl … to by bylo na dlouho 🙂

Předměty v roce 2023/24: Náš svět – III. trojročí, Výtvarná výchova – III. trojročí, Konzultační hodiny – čtvrtek 14:30 – 15:30, kontakt: palickova(zavináč)zskristal.cz

Motto:
Loukoť, dřevo ohnuté v kolo a v té poloze zatvrdlé, snáze se zlomí, než zase narovná…“ 
J.A.K.

Mgr. Pavel Palička, Ph.D. – ředitel školy

Jsem absolventem bakalářského studia pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a následného magisterského studia na fakultě Tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.  Studium jsem završil doktorským titulem v oblasti Kinantropologie na katedře pedagogiky FTVS UK . Pedagogické praxi se věnuji přes deset let, kdy jsem pracoval na různých typech škol od MŠ až po VŠ. V Křišťálu jsem průvodcem dětí v nejmladší, mladší i starší skupině. V letošním školním roce je mou doménou integrovaný předmět Budoucnost a výuka Tělesné výchovy. V družině se budu věnovat kroužku robotiky.

Současně s výukou je mou hlavní rolí řízení školy a zajišťování její celkové stability. Snažím se podporovat soudržnost a sehranost celého týmu při vytváření pedagogické koncepce. Mým přáním je, aby všichni členové Křišťálového týmu „opravdově hořeli“, jak stojí v citátu v úvodu našich webových stránek – „ten, kdo chce zapalovat louče, musí také sám hořet…“

Záliby:
Ve volném čase se věnuji lektorské činnosti v oblasti rozvoje pohybové všestrannosti dětí od předškolního po starší školní věk a zabývám se trenérskou činností v oblasti bojových sportů. Zajímají mne informační a komunikační technologie a možnosti jejich zapojení při výuce. Jsem vášnivý lukostřelec a baví mne hra na perkusní nástroje.

Předměty v roce 2023/24: Budoucnost – III. trojročí, Tělesná výchova, I a II. trojročí, Konzultační hodiny – pátek 12:40 – 13:30, kontakt: palicka(zavináč)zskristal.cz

Motto: „Není žádný rozdíl mezi žitím a učením. Je nemožné, zavádějící a škodlivé přemýšlet o nich odděleně.“ – John Holt

Eliška Fáberová – třídní učitelka I. trojročí

Vystudovala jsem obor Předškolní a mimoškolní pedagogika a nyní dálkově studuji obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Karlově univerzitě v Praze. V Křišťálu působím jako třídní učitelka v nejmladší skupině. Ve spolupráci se svými kolegy usiluji o to, aby děti dělaly, co je baví, co je pro ně přirozené, a poznaly, kde jsou jejich silné a slabé stránky a jak s nimi mohou naložit. Přeji si, aby děti neděsilo slovo „učení“ a věděly, že ho mají pouze ve svých rukou. Nic z toho by ale nešlo nikdy uskutečnit, kdyby ve škole nevládl respekt dětí a učitelů k sobě i navzájem.

Předměty v roce 2023/24:  M, ČJ, NS, BAD, UK – I. trojročí, Konzultační hodiny – středa 14:00 – 15:00, kontakt: faberova(zavináč)zskristal.cz

 

Motto: „Čas má plné kapsy překvapení.“ (Jan Werich)

 

Mgr. Iva Švábová  – třídní učitelka II. trojročí

Jmenuji se Iva a jsem učitelka 😁 Vystudovala jsem společenské vědy a výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě v Hradci Králové. V Kříšťálu provádím několika předměty většinou prostřední trojročí. Těším se z Matematiky, Našeho světa, Badatelny, Výchovy ke zdraví nebo třeba Umění a kultury. Před Křišťálem jsem měla možnost během své pedagogické praxe zažít život střední i základní školy, státní i soukromé, tradiční i alternativní, domácí i zahraniční a to v různých kombinacích. Sonda do vzdělávání to byla obohacující a jsem ráda, že teď mohu být právě tady. Vidím velký smysl v tom dát dětem svobodu v rozhodování o sobě a pomáhat jim růst v kompetencích, které jim pomohou s takovou svobodou naložit. 

Ráda zkouším nové věci a mám ráda výzvy. Miluju svojí rodinu. Mám ráda plný a potom i prázdný dům. Nově jsem vesničan a zahrádkář. Taky jsem srandovní vášnivý hráč na kytaru a čtenář. Moc toho nezvládnu přečíst a moc toho nezvládnu zahrát, ale dělám oboje moc ráda.
 
Předměty v roce 2023/24: M, NS, AJ, BAD, VV – II. trojročí, NS – III. trojročí, Konzultační hodiny – pátek 13:30 – 14:30, kontakt: svabova(zavinac)zskristal.cz

Motto: Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit. —  Paulo Coelho

Ing. Adéla Marková  – třídní učitel III. trojročí

Jmenuji se Adéla a učitelkou jsem se stala vlastně náhodou. Vystudovala jsem Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze a Aalborg University v Dánsku. Dlouhá léta jsem pak pracovala na manažerské pozici v mezinárodní obchodní společnosti. Poté, co jsem stala trojnásobnou maminkou, mi ale práce podobného charakteru přestala dávat smysl a namířila jsem svůj život jiným směrem. Pedagogické vzdělání jsem si doplnila na Karlově univerzitě a Křišťál mě přijal do své krystalové soustavy.

Věřím, že děti si zaslouží být vzdělávány jako osobnosti, nezávislé a schopné kritického myšlení v přátelském a bezpečném prostředí. Převážně nejstarší děti provázím celou řadou předmětů, ale v hudební výchově a informatice potkávám i děti z druhého trojročí.

Celý život mě provází hudba a tanec. Jsem společenský tvor s radostí z chvilek ticha. Dojímají mě talentovaní lidé a k životu přistupuji s pokorou a vděčností. 

Předměty v roce 2022/23: CH, FY, AJ, M, INF, HV, VKZ – III. trojročí, INF, HV, – II. trojročí, Konzultační hodiny – úterý 14:30-15:30, kontakt markova(zavináč)zskristal.cz

Motto: Když mi bylo pět, maminka mi řekla, že klíčem k životu je štěstí. Když jsem přišel do školy, zeptali se mě, co chci být, až vyrostu. Napsal jsem „šťastný“. Řekli mi, že nerozumím zadání. Já jim řekl, že oni nerozumí životu.“                                                                         John Lennon

Tereza Jirsáková – učitelka Českého jazyka

Vystudovala jsem Předškolní a mimoškolní pedagogiku v Hradci Králové a jsem absolventkou kurzu Respektovat a být respektován. V současné době studuji Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy – obor učitelství pro první stupeň. S dětmi jsem každý den v průběhu vyučování jako učitelka ČJ. Přála bych si, aby naše křišťálové děti tvořily pohodovou partu, která se navzájem inspiruje, respektuje a kde se jeden na druhého může spolehnout.

Předměty v roce 2023/24: ČJ – II. a III. trojročí, Konzultační hodiny – pondělí 13:30 – 14:30, kontakt: jirsakova(zavinac)zskristal.cz

Motto: „Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.“

Barbora Kejzlarová – asistent pedagoga, učitel FJ

Jsem Barbora a momentálně jsem asistentkou v 1. trojročí, a též částečně učím francouzský jazyk pro 3. trojročí. Stále jsem studentkou na Masarykově univerzitě v Brně v oboru Logopedie. Studium tohoto oboru mě ještě více usvědčilo v tom, že je třeba s každým pracovat individuálně dle jeho potřeb, nejen s dětmi, které vyžadují nějakou formu speciálně pedagogické péče.  Na práci asistenta i učitele je úžasné sledovat, jak se děti každý den posouvají kupředu a jak každé z dětí vykazuje jedinečné spektrum vlastností a předpokladů k různým dovednostem. Věřím a doufám, že svou prací budu nápomocna k jejich dalšímu rozvoji. K mým velkým zálibám patří historie, divadlo, hudba, příroda a v neposlední řadě knihy, čím více, tím lépe.
 
Předměty v roce 2023/2024: FJ – III. trojročí, Konzultační hodiny – po domluvě, kontakt: kejzlarova(zavináč)zskristal.cz

Motto:„Kdo chce hýbat světem, ať nejprve hýbe sám sebou. “Sókratés

Mgr. Milan Smetana – asistent pedagoga, učitel Tělesné výchovy

Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu v Hradci Králové obor Učitelství pro druhý stupeň tělesnou a výtvarnou výchovu. Kromě výuky aprobovaných předmětů jsem měl možnost vyučovat anglický jazyk, etickou výchovu, pracovní činnosti, informatiku a občanskou výchovu. Dále jsem vedl kroužky řezbářství, animátorské tvorby a filmové tvorby. V průběhu let jsem si začal uvědomovat, že je lepší dělat věci s dětmi, ne být nad nimi a neustále je řídit, ale naopak se vzájemně v aktivitě doplňovat. Začal jsem je brát jako svoje partnery a sdílet s nimi plánování i zodpovědnost za uskutečňovanou činnost. Opustil jsem svou roli učitele, který neustále dává pokyny nebo příkazy, ale stal se jim někým, kdo s nimi sdílí proces učení, ale i samotného fungování ve školním prostředí. Jako benefit jsem od nich získal jejich důvěru a zároveň i respekt a uznání. Jsem rád, že mohu být součástí pedagogického týmu Křišťálu a těším se, až se budeme s dětmi moci společně učit.
 
 
Záliby:
 
Předměty v roce 2023/24: TV – III. trojročí, asistence v I. rojročí, Konzultační hodiny – pod domluvě , kontakt: smetana(zavináč)zskristal.cz

Motto: „Život je krásný, ne že by byl, ale já ho tak vidím.“ B.Hrabal

Jitka Mildnerová – asistent pedagoga

Jmenuji se Jitka a na ZŠ Křišťál jsem asistent pedagoga v 2.trojročí. Původně jsem pracovala v telekomunikacích, kde jsem si mohla vyzkoušet rozmanité spektrum pozic. Tím, že jsem měla příležitost spolupracovat dlouhý čas s mnoha lidmi různých povah, byla to ohromná škola.
Teď je to pro mě škola úplně jiná. Přístup k dětem je v ZŠ Křišťál postaven na přátelské a otevřené komunikaci a jsem ráda, že mám kolem sebe lidi, kteří jsou tvůrčí a inspirativní.
Baví mě rozhlížet se kolem sebe, žasnout, jak mi rostou moje děti před očima, těšit se na to, na jaký výlet „naslepo“ zase vyrazíme. Dobrá muzika všech možných žánrů, divadlo, film, cestování a toulání se jen tak, jsou moje milé závislosti, které si ráda dopřeju, kdykoli to jde.
 
kontakt: mildnerova(zavináč)zskristal.cz
 
 

Motto: Žij jako bys měl zítra zemřít. Uč se, jako bys měl navždy žít.“ – Mahátma Gándhí

Bc. Gabriela Marková – vedoucí školní družiny

Vystudovala jsem obor zdravotně-sociální prácovník na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Po studiích jsem několik let pracovala v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mladistvé, kde mě práce s dětmi velice bavila. Následně jsem byla zaměsnána na několika kancelářských pozicícch v oblasti sociální práce a zjistila, že práce v kanceláři není nic pro mě. Ráda pracuji s dětmi především pro jejich bezprostřednost.
Chtěla bych být součástí znovuobjevování lásky a ohleduplnosti k přírodě u dalších generací.
Svůj volný čas většinou trávím v přírodě, ať už bylinkařením, nějakým sportem nebo jen tak s rodinou. Také se věnuji studiu čínské medicíny. Mám ráda přírodu a příroda má ráda mě.
 
Odpolední družina, kontakt: gmarkova(zavináč)zskristal.cz
 
 

Motto: „Pro život, ne pro školu se učíme.“

Petra Beranová, DiS. – asistent pedagoga

Na základní škole Křišťál pracuji jako asistent pedagoga v 1. trojročí. Tuto práci jsem si vybrala, protože mám pozitivní vztah k dětem a baví mě s nimi pracovat. Vystudovala jsem vyšší odbornou školu se zaměřením na veřejnou správu a cestovní ruch, kde jsem nadále pracovala. Po mateřské dovolené jsem věděla, že se už nechci vrátit do původní práce a chtěla jsem začít pracovat s dětmi. Absolvovala jsem proto kurs asistenta pedagoga a nastoupila do Křišťálu. Jsem asistentkou u našich nejstarších dětí při výuce a odpoledne v družině. Na naší škole se mi líbí, že je malá, rodinná a to nám umožńuje mít s dětmi bližší vztah a lépe je poznat.

Asistence v III. trojročí, kontakt: beranova(zavináč)zskristal.cz

Motto: „Těm, na kterých nám záleží, dáme křídla, aby létali.
Kořeny, aby se vraceli a důvod,
aby zůstali.“ – Dalajláma

Jitka Chudobová – asistent pedagoga

Jmenuji se Jíťa a do ZŠ Křišťál jsem nastoupila jako asistentka pedagoga do
odpolední družiny. Ráda se věnuji svému vnukovi a pečuji o svou rodinu. Baví
mě keramika, malování a obecně tvůrčí činnosti, ale také si moc ráda odpočinu
v přírodě procházkou nebo během se svým psem.
Vystudovala jsem obor umělecké výroby vánočních ozdob. Tato práce
uspokojovala nejen mého tvůrčího ducha celých 25 let. Víte, v souvislosti s
vánočním časem mě vždy naplňovala ta radost, pohoda a štěstí v očích
druhých, zejména v těch dětských.
Protože umělecké odvětví šlo v posledních letech do ústraní a já jsem již plně
nemohla rozvíjet svůj tvůrčí potenciál, rozhodla jsem se profesně vydat jiným
směrem. Věřím, že každá lidská duše, a ta dětská zvlášť, si zaslouží pocit
bezpečí, porozumění a bezpodmínečné lásky. Proto jsem se přihlásila do
rekvalifikačního kurzu pro pedagogické asistenty a následně se připojila do
týmu křišťálové družiny, kde dětem rozdávám svůj tvůrčí optimismus a dobrou
náladu.

Asistence ve školní družině, kontakt: chudobova(zavináč)zskristal.cz

Motto: „Jenom ten, kdo je vděčný za to, co už má, může dostat víc.“

 

Anna Danišová – administrativní asistent

Několik let jsem pracovala jako OSVČ.
Po mateřské dovolené jsem nastoupila do ZŠ Křišťál na pozici administrativní pracovnice, kde mám na starosti školní agendu.

Záliby: mám ráda procházky v přírodě, hudbu a dobré jídlo

kontakt: danisova(zavináč)zskristal.cz

Motto: „Život je teď.“

Tereza Porcalová – koordinátorka individuálního vzdělávání

Jsem Terka, milovnice knih a příběhů, máma a Montessori průvodce. Vzdělávání je pro mě láska. Jsem vesmírně vděčná, že mohu nejen děti provázet na jejich cestě učebním procesem. V Křišťálu jsem měla tu čest pomoci s uchopením systému pomůcek do češtiny a v současné době jsem plně ponořena do své role Koordinátora Domácího vzdělávání.
 
Vzdělání a profesní zkušenosti, které mě formovaly: Vystudovala jsem Učitelství Českého jazyka a základy společenských věd pro střední školy (magisterský titul), po studiích jsem nastoupila do mateřinky (a proto si dodělala druhou maturitu-učitelka MŠ), kde jsem byla tři roky, pak mě vítr zavál do alternativního školství – tam moje srdce zjistilo, po čem do té doby toužilo. A tak na sebe kurzy jako Respektovat a být respektován nenechaly dlouho čekat, ale to by byl dlouhý seznam. Tím nejcennějším je pro mě absolvování ročního Montessori kurzu pod vedením Erudio Montessori a Akademie Montessori Biberkor. Mé srdce bije pro alternativu již 7 let. 
 
 

 

kontakt: porcalova(zavináč)zskristal.cz

e-mailové kontakty na všechny zaměstnance Křišťálu jsou ve tvaru prijmeni@zskristal.cz