Název projektu: Šablony IV – ZŠ Křišťál
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000412
Období realizace: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2024

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu
Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 504 860,- Kč hradíme následující aktivity:

Za subjekt ZŠ
– Školní asistent ZŠ
– Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
– Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

Za subjekt ŠD
– Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD
– Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD

Další projekty:

Projekt “ Poznej sám sebe“ a „Za hranice reality“

Ve školním roce 2023/24 realizujeme projekty „Poznej sám sebe“ – seberozvojový kurz pro žáky 9. ročníků a projekt „Za hranice reality“ – využití VR technologií ve výuce – za finanční podpory KHK.

ERASMUS+

Ve školním roce 2022/2023 jsme získali finančí podporu z grantu Erasmus +  díky kterému jsme navázali spolupráci s partnerskou školu Jenského typu v Holandsku. Ve spolupráci plánujeme pokračovat i v následujícím školním roce.

Křišťálová zahrada

V obodbí 2023 – 2024 budeme revitalizovat školní zahradu díky finančnímu příspěvku ze státního fondu životní prostředí ČR.