Název projektu: Šablony IV – ZŠ Křišťál
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000412
Období realizace: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2024

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu
Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 504 860,- Kč hradíme následující aktivity:

Za subjekt ZŠ
– Školní asistent ZŠ
– Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
– Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

Za subjekt ŠD
– Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD
– Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD

Další projekty:

Projekt “ Inovace v projektové výuce“

Ve školním roce 2021/22 jsme realizovali projekt Inovace v projektové výuce za finanční podpory KHK.

Ve školním roce 2022/2023 jsme získali finančí podporu z grantu Erasmus +  díky kterému jsme navázali spolupráci s partnerskou školu Jenského typu v Holandsku. Ve spolupráci plánujeme pokračovat i v následujícím školním roce.