Další projekty:

Projekt „S ETIKOU ZA ETIKOU“

Ve školním roce 2020/21 jsme realizovali projekt S ETIKOU ZA ETIKOU za finanční podpory KHK.

Žáci ZŠ Křišťál pomáhali Krakonošovi.

V rámci celoročního školního projektu “S ETIKOU ZA ETIKOU” absolvovali v září loňského roku žáci a pedagogové ZŠ Křišťál třídenní vzdělávací pobyt v srdci Krkonošského národního parku. Celý pobyt byl zaměřen na rozvíjení přátelských vztahů nejen mezi dětmi, ale i v rámci celého křišťálového týmu. Děti absolvovaly náročnou celodenní túru, během níž se díky vzájemné spolupráci, nezbytné při zdolávání připravených i nepřipravených úkolů, dozvěděly spoustu nových informací o jedinečnosti a rozmanitosti krkonošské přírody. Poutavé vyprávění o vzácných zvířatech žijících na tomto území si pro    děti připravil krkonošský průvodce Luboš Jiřiště. Ten děti zaujal nejen svým barvitým vyprávěním, ale i reálným představením života lidí, kteří tento kraj obývali ještě v polovině minulého století. Děti měly možnost nahlédnout do kamenného domu místního pana učitele, vyzkoušet mlynářské řemeslo, rýžovat zlato v potoce a spoustu dalších zajímavých činností. Ačkoli Krakonoše děti nakonec nepotkaly, patří mu díky za krásné počasí, které po celou dobu pobytu malým jaroměřským návštěvníkům připravil. A protože nejlepším poděkováním nejsou slova ale činy, přiložily děti ruku k dílu a zapojily se vlastními silami do  péče o přírodní památku Sklenářovické údolí. Samozřejmě ani pedagogové nezůstali pozadu, a tak se během jednoho odpoledne podařilo odklidit všechny napadané a nařezané větve a uklidit cestu vedoucí přes údolí. Spolupráci ZŠ Křišťál se Správou KRNAP si obě strany pochvalovaly a budou ji nadále rozvíjet. Velké díky za finanční podporu patří i Královéhradeckému kraji.