Individuální vzdělávání

Pokud máte důvěru v sebe i své dítě, k tomu chuť, vůli, nápady, odhodlání, jak procházet společně se svým dítětem základní školou, nabízíme také omezený počet míst, pro žáky plnící povinnou školní docházku formou individuálního (domácího) vzdělávání. Individuální vzdělávání v naší zemi umožňuje §41 školského zákona.

Více o individuálním vzdělávání naleznete zde.

Co byste měli vědět, ještě předtím, než si domluvíte osobní schůzku ohledně DV:

PLÁNY UČIVA
Stejně jako děti v denní docházce, i děti v domácím vzdělávání mají k dispozici plány učiva, které jsou kompatibilní s Rámcovým vzdělávacím programem. V plánech si vyznačují (vybarvují) svůj pokrok a mohou se podle nich snadno orientovat. V našem školním vzdělávacím programu máme vytvořeny roční plány, které je možné individualizovat „na tělo“ případným konkrétním specifikům žáka. Domácí školáci mají dále k dispozici stručný popis a myšlenkovou mapu k hlavnímu ročnímu tématu předmětu Náš svět, který jinak v denní docházce realizujeme formou projektových dílen a vědí tak, jakým směrem ideálně zaměřit i své domácí projekty.

MATERIÁLY

Žákům jsou poskytnuty některé učební materiály formou sdíleného disku, odkud si mohou stahovat dle vlastní potřeby, popř. mají možnost požádat o on-line konzultaci/podporu v konkrétní oblasti.

 

HODNOCENÍ
Probíhá dvakrát ročně (v pololetí a na konci roku) formou slovního hodnocení. Rodič navrhne obsah tohoto hodnocení (inspirace zde) PŘEZKOUŠENÍ může probíhat různými způsoby:
1) Setkání mimo výuku, kdy si dítě přinese portfolio a vypráví, co a jak se naučilo, od učitele dostává doplňující otázky, případně si zkusí práci na některých našich didaktických pomůckách – učitel se věnuje jen jemu a jeho rodičům, poskytuje zpětnou vazbu a případně koriguje obsah navrženého slovního hodnocení. Ve výjimečných případech (jedná-li se o dítě s vysokým stupněm opatření a dítě z důvodu svého handicapu není schopné absolvovat přezkoušení u nás ve škole) nabízíme přezkoušení v domácím prostředí.

2) V případě zapsané skupinky, která se učí spolu např. v nějaké komunitní škole, je možné domluvit víkendové setkání domácích školáků, kam se dostaví rodiče s dětmi popř.svým průvodcem a kde v průběhu dopoledne proběhne práce na pomůckách, odpoledne prohlížení portfolií. Večer může proběhnout táborák s noclehem ve stanech na školní zahradě, sdílení zkušeností nebo jiná forma slavnosti.

3) V případě větší skupiny dětí ve vzdálenější lokalitě je možná i návštěva učitele a společné setkání u někoho v domácnosti či komunitní škole.

Při přezkoušení vždy přikládáme větší váhu reálným dovednostem.

ŽÁDOST
K přijetí dítěte do domácího vzdělávání je potřeba kromě zápisu či přestupu do naší školy vyplnit a podat žádost o individuální vzdělávání. Na aktuální počet volných míst se předem informujte.

ŠKOLNÉ
Částka, kterou platí domácí školáci činí 4000 Kč/školní rok.

KONTAKT PRO DALŠÍ DOTAZY: Hana Ševčíková, sevcikova@zskristal.cz