Kritéria k přijímání dětí k plnění povinnosti školní docházky.

Ředitel Základní školy Křišťál, Jaroměř,  Lužická 423, stanovil následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1.ročníků základní školy k plnění povinnosti školní docházky, pokud počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí kapacitu počtu žáků v prvních třídách základní školy.

V případě převisu zájmu rozhodujeme zejména dle těchto kritérií, která vycházejí z doporučení ombucmanky (jsou přijímány přednostně děti splňující dané kritérium):

1. posilování sourozeneckých vazeb a slaďování rodinného a pracovního života rodičů – přijímání sourozenců 

  • přednostně jsou přijímány děti, které mají na škole studujícího sourozence –  v rámci posilování sourozeneckých vazeb (1bod)
  • v případě volné kapacity jsou přijímány další děti, které přijdou k zápisu a splňují uvedená kritéria (nejprve děti, které mají dva body a poté ty co mají jeden bod) v případě, že více zájemců než volných míst přistupuje se k losování (viz. níže)

2. Sdílení alternativního pedagogického přístupu –  podpora kontinuity vzdělávání dítěte ve vazbě na rodinný vzdělávací systém (zákonní zástupci znají a sdílejí alternativní pedagogický přístup – otevřenost ke spolupráci se školou ze strany rodičů (1 bod)

Stanovení pořadí

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve jsou vybrány děti splňující kritérium č. 1, dále děti splňující kritérium č. 2. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, nejednoznačnosti splnění kritérií, či převisu poptávky nad rámec kritérií, bude pořadí zbývajících míst stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi ze stejné kategorie. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou evidenční čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vyhotoven písemný protokol.

Přestup

Přestup Vašich dětí do Křišťálu je možný kdykoli po splnění zákonných podmínek a absolvování týdne „na zkoušku“. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. Dokážeme kvalitně integrovat děti s rozmanitými specifiky, ale vždy s ohledem na stávající kolektiv, proto nemůžeme zajistit automatické přijetí všech uchazečů a je nutné komunikovat Vaše požadavky včas.

Základní škola Křišťál

Lužická 432 (budova Gymnázia Jaroslava Žáka) Jaroměř 551 01

Zeptejte se nás

info@zskristal.cz
774 906 376 (Miroslava Paličková)

Najdete nás na Facebooku