NAŠE VIZE

Křišťál byl od pradávna používán jako symbol rovnováhy a čistoty, což se stalo inspirací pro hlavní myšlenku naší školy. Na základě našich pedagogických zkušeností a hlubokého studia dostupných pramenů chceme vytvořit školu, do které budou děti chodit rády a která jim umožní, v harmonickém prostředí, budovat individualitu, současně se sounáležitostí se svým okolím. Rádi bychom tím rozšířili nabídku vzdělávání na Jaroměřsku o školu rodinného typu, která efektivně kombinuje alternativní principy vzdělávání s principy osobnostního rozvoje, buduje spoluzodpovědnost za vzdělávání v samotných žácích, respektuje jejich individualitu a důvěřuje jejich vrozenému potenciálu. Naše nabídka je určena rodičům, kteří smýšlejí podobně jako my a mají zájem aktivně se podílet na formování prostředí pro své děti.

Ústřední myšlenkou naší filozofie je návrat k přirozenosti a lidskosti ve vzdělávacím prostoru. Věříme v přirozenou zvídavost dětí a je pro nás důležité s respektem ji zachovat po celou dobu vzdělávání. Vedeme děti tak, aby mohly být ve škole spokojené a šťastné a učit se to, co je pro ně skutečně důležité. Ve školách běžný důraz na poslušnost přetváříme v důraz na zodpovědnost. Pedagogiku chápeme jako poslání a aktivně tvořit chceme víc, než cokoli jiného.

„Děti nechtějí, abychom je plnili coby vědra, nýbrž abychom je zapalovali coby louče.“ Tuhle pedagogickou pravdu vyslovil Herakleitos z Efesu před 2500 lety. Až dosud jsou to však slova provokující, neboť „plnit vědra“ umí (téměř) každý – ten, kdo však chce „zapalovat louče“, musí také sám hořet…“

Inspirovalo nás

Peter Gray

Svoboda učení

Lenka Krejčová

Žáci potřebují přemýšlet

A.S. Neill

Summerhill

Tom Hodgkingson

Líný rodič

Virginia Satyrová

Kniha o rodině

Thomas Gordon

Škola bez poražených

R. Dreikurz

Děti jako výzva

Kopřivovi, Nováčková

Respektovat a být respektován

Naomi Aldortová

Vychováváme děti a rosteme s nimi

Jiřina Prekopová, Jaroslav Šturma, Jaroslav Dušek, Miguel Ruiz, a mnohé další knihy a osobnosti.