Projekty

V letošním školním roce byl spuštěn projekt ŠABLONY II – ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY NA ZŠ KŘIŠŤÁL CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_06/0009562
který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Celková výše podpory: 437 383,- Kč

Podpora polytechnického vzdělávání – práce s elektronikou, stavba různých typů obvodů, programování od základů až po pokročilejší, využití robotiky v různých projektech – např. prvky chytré domácnosti. Vybavení pro aktivity bylo pořízeno díky podpoře Nadačního fondu Tesco – Vy rozhodujete, My pomáháme.

Související obrázek

 Sportuj ve škole – Projekt „Sportuj ve škole“ navazuje na pokusné ověřování programu s názvem „Hodina pohybu navíc“, které probíhalo dva roky pod hlavičkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Během druhého ročníku se do něj zapojilo na patnáct tisíc žáků z 343 škol celé České republiky. Od 1. září 2018 projekt zajišťuje Asociace školních sportovních klubů, která už 26 let pomáhá bavit školáky sportem.

Sportuj ve škole