Projekty

V letošním školním roce byl spuštěn projekt ŠABLONY II – ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY NA ZŠ KŘIŠŤÁL CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_06/0009562
který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Celková výše podpory: 437 383,- Kč

 

Podpora polytechnického vzdělávání – práce s elektronikou, stavba různých typů obvodů, programování od základů až po pokročilejší, využití robotiky v různých projektech – např. prvky chytré domácnosti. Vybavení pro aktivity bylo pořízeno díky podpoře Nadačního fondu Tesco – Vy rozhodujete, My pomáháme.