Základní informace

Škola Křišťál využívá systém věkově smíšené třídy, podobně jako vesnické školy. Považujeme za výhodné vzdělávat věkově smíšené skupiny, které se mohou vzájemně přirozeně obohacovat. Výuka probíhá v blocích a učíme se podle individuálních vzdělávacích plánů. Naším cílem je pomoci každému žáku dosáhnout svého osobního maxima, nikoli mu znemožnit další rozvoj. Žáky neznámkujeme, využíváme slovní hodnocení formativního typu, vedeme k sebehodnocení. 

Od 1. 9. 2017 fungujeme jako základní škola v rejstříku MŠMT a poskytujeme plnohodnotné „formální“ vzdělávání, které i přes využívání netradičních a inovativních pedagogických prvků a postupů splňuje veškeré zákonné normy .

Novinky

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci bohužel není možné zrealizovat páteční předškolu.  Setkání rodičů proběhne on-line v pátek 16.10. od 16:00 skrze Google Meet – link Vám přijde emailem (Kdo jste s námi nekomunikoval emailem a máte zájem se setkání zúčastnit, pošlete nám obratem informaci na info@zskristal.cz)

Všechny novinky

Proč k nám?

Protože věříme tomu, co děláme a děláme jen to, čemu doopravdy věříme. Respektujeme osobnosti dětí a důvěřujeme jejich vlastním schopnostem. Dbáme na užití příkladu namísto pouček bez názornosti. Žáci i rodiče jsou nám vítanými partnery.

Princip výuky

Přirozeně propojujeme související obsahy učiva a poznáváme je v jejich komplexnosti tak, jak to pro nás nachystal svět a život sám proto, abychom ve svém snažení stále viděli smysl, stejně jako naši žáci.

Rodinné prostředí

Snížený počet žáků nám umožňuje efektivně individualizovat výuku a zároveň intenzivně socializovat skupinu, protože jedině v bezpečném prostředí může probíhat kvalitní výchovně- vzdělávací proces.

Proces vyučování

Proces vyučování stavíme na principu svobodného vzdělávání s využitím některých pomůcek známých z Montessori školství, prvků Začít spolu, Integrativní tématické výuky a především Jenského plánu. Oproti výchově k průměrnosti respektujeme i podporujeme výjimečnost a vytváříme podmínky k rozpoznání vlastních talentů.

Výuka

Výuka probíhá s mezioborovými přesahy. Příklad: přírodovědu se můžeme učit současně s matematikou v parku počítáním stromů, rozpoznáváním jejich druhů, vytvářením podmnožin, s přirozeným pohybem a vnímáním estetických kvalit prostředí.

Základní škola Křišťál

Lužická 432 (budova Gymnázia Jaroslava Žáka) Jaroměř 551 01

Zeptejte se nás

info@zskristal.cz
774 906 376 (Miroslava Paličková)

Najdete nás na Facebooku