Další služby

Ve školním roce 2018/2019 pro Vás chystáme následující služby:

Obohacená výuka anglického jazyka – AJ bude přirozeně prolínat projekty vzdělávacích témat aktivní formou (principy metody CLIL). Součástí výuky budou pravidelné konverzační lekce s profesionálem pro všechny věkové kategorie. Připravujeme podporu aktivního učení anglického jazyka formou spolupráce se zahraničními školami díky využití projektu eTwinning.

Rozšířená výuka tělesné výchovy a sportu – v dnešní době chybí dětem pohyb, u nás ho budou mít dostatek prostřednictvím všestranné pohybové přípravy nad rámec běžné hodinové dotace tělesné výchovy (atletika, gymnastika, sportovní hry, pravidelné pobyty v přírodě, zdravotní TV). Unikátní službu, kterou v rámci rozšířené výuky TV budeme nabízet našim žákům je Sportanalytik. Jedná se o metodu vyvinutou ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, kterou doposud absolvovalo více než 300 000 dětí ve více než 10 zemích světa. SportAnalytik je program určený dětem mezi 5-16 roky, který formou jednoduchého testu rozpozná jejich sportovní předpoklady a doporučí jim ten pravý sport.

Kroužek robotiky a programování – práce s elektronikou, stavba různých typů obvodů, programování od základů až po pokročilejší stavění a programování robotů (Arduino, Lego Mindstorms, Bitbeam). Využití robotiky v různých projektech – např. prvky chytré domácnosti.  3D modelování a 3D tisk (tematika konstruování a designování různých „věcí“, které se pak tisknou na 3D tiskárně. Vhodné pro děti, které zajímá technika a pokročilejší náplň výuky formou jejího propojování v praxi.