Další aktivity

V letošním školním roce 2020/2021 realizujeme tyto aktivity:

Rozšířená výuka tělesné výchovy a sportu – v dnešní době chybí dětem pohyb, u nás ho mají dostatek prostřednictvím všestranné pohybové přípravy ve školní družině, a to díky projektu Sportujeme ve škole, který byl podpořen Asociací školních sportovních klubů ČR. Děti v rámci školní družiny 2x týdně navštěvují tělocvičnu nebo venkovní sportoviště, kde se věnují všestranným pohybovým aktivitám.

Image result for sportujeme ve škole

Kroužek techiky – práce s technologiemi od základů až po pokročilejší. Využití robotiky v různých projektech, 3D tisk a modelování (tematika konstruování a designování různých „věcí“, které se pak tisknou na 3D tiskárně, virtuální  a rozšířená realita a její možnosti ve výuce. Konstruování s pomocí elektronických stavebnic. Činnost kroužku je v současné chvíli z provozních důvodů pozastavena a jeho opětovné spuštění plánujeme na říjen.

 

 

Podpora výuky jazyků – Máme novou lektorku anglického jazyka a francouzského jazyka, která nehovoří česky. Dětem nezbývá nic jiného, než komunikovat v angličtině. V letošním školním roce jsme spustili anglický klub v rámci školní družiny, který probíhá každý čtvrtek od 13:30 – 15:30.