Další aktivity

Ve školním roce 2022/2023 realizujeme tyto aktivity:

Erasmus +

V letošním školním roce jsme získali finanční podporu z grantu Erasmus+. V průběhu školního roku nás čeká přípravná návštěva a poté týdenní návštěva partnerské školy v Holandsku, které se zúčastní žáci a učitelé.