Stravování

Stravování dětí je zajištěno prostřednictvím školní jídelny – obědy jsou vydávány přímo v budově gymnázia, kde Křišťál sídlí.