Stravování

Stravování dětí je zajištěno prostřednictvím školní jídelny – obědy jsou vydávány přímo v budově gymnázia, kde Křišťál sídlí. Informace k obejednávání a výdeji obědů naleznete zde: https://www.skolnijidelnajaromer.cz/cs/