DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2023/2024

Dny otevřených dveří realizujeme vždy jeden určený den v měsíci, dle uvedeného rozvrhu. V tento den je možné přijít se podívat do výuky v kterémkoli trojročí. Je však potřeba si rezervovat své místo na emailu info@zskristal.cz, protože kapacita této formy návštěvy je omezená. Budete se moci volně pohybovat po škole a navštívit třídy, jejichž výuka Vás zajímá jako tiší pozorovatelé. Pokud máte potvrzenou rezervaci zvoleného termínu, dostavte se v daný den v 7:45 k bočnímu vchodu školy (od parkoviště haly ASVAJ), kde Vás vyzvedne některý z průvodců.

Pokud chcete hlouběji pochopit systém výuky v naší škole, využijte informační setkání, které se tomu bude podrobně věnovat a kde bude případně prostor pro všechny Vaše otázky. Toto setkání proběhne 18.10.2023 a 13.3.2024 v 16:00. (Obsah setkání je totožný, jde jen o jarní a podzimní příležitost vyberte si, dle svých možností.)

Předškoly v tomto roce budou realizovány ve dvou termínech 24.112023 a 15.3.2024. Všichni budoucí školáci, kteří mají zájem vyzkoušet si školu nanečisto se mohou zúčastnit.  Předškola probíhá jedno celé dopoledne a simuluje průběh typického školního dne s důrazem na specifika školní koncepce (sebeřízení, reflexe, apod.). Pro účast dítko vybavte přezůvkami, svačinou a při oblékání počítejte s možností, že část aktivit proběhne také venku. Děti si přebírá průvodce v 7:50 u bočního vchodu gymnázia. Pokud máte navíc zájem nahlédnout do reálného chodu školy nebo své dítě připravit na vstup do nového prostředí, může se budoucí školák, po předchozí domluvě, přijít podívat spolu s rodičem v některém z uvedených dnů otevřených dveří. Návštěvy ve výuce je vhodné si rezervovat s velkým předstihem, protože termíny bývají zájemci obvykle velmi brzy rozebrané.

Základní škola Křišťál

Lužická 432 (budova Gymnázia Jaroslava Žáka) Jaroměř 551 01

Zeptejte se nás

info@zskristal.cz

Najdete nás na Facebooku