Novinky ve školním roce 2023/2024

AKTUÁLNÍ PODOBA VZDĚLÁVACÍCH SKUPIN

Ve školním roce 2023/2024 je systém trojročí rozdělen následovně: I. trojročí (1., 2. a 3. ročník), II. trojročí (4., 5. a 6. ročník), III. trojročí ( 7. ,8. a 9. ročník). Dospěli jsme do stálé podoby vzdělávacích skupin,  kdy budou v každém trojročí tři ročníky

ERASMUS+ – Akreditace

Podařilo se nám získat grant z programu Erasmus+, jehož cílem je navázání dlouhodobého partnerství s vybranou zahraniční školou Jenského typu. Na podzim 2022 náš realizační tým absolvoval přípravnou cestu do Holandska, kde jsme vyjednávali konkrétní podmínky spolupráce. Následoval výjezd našich žáků a pedagogů, který proběhl na jaře 2023. Ve školním roce 2023/2024 jsme podali žádost o tzv. akreditaci, který nám v případě úspěšného schválení umožní realizovat výměnné pobyty žáků v období dalších 3 let.