Novinky ve školním roce 2018/2019

V letošním školním roce byl spuštěn projekt ŠABLONY II – ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY NA ZŠ KŘIŠŤÁL
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009562
který je spolufinancován Evropskou unií. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Celková výše podpory: 437 383,- Kč

 

Zahraniční spolupráce eTwinning

eTwinning je platforma, přes kterou mohou zaměstnanci škol (učitelé, ředitelé) z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady. Jedná se tak o největší a nejzajímavější komunitu škol v Evropě. V rámci této příležitosti došlo k navázání spolupráce na dvou projektech, do kterých se se svými žáky od letošního školního roku Křišťál zapojí. Partnery v projektech budou školy z Norska, Španělska, Portugalska, Maďarska a Estonska.  Pro žáky a učitele se jedná o jedinečnou příležitost, jak zlepšit své jazykové dovednosti neboť komunikace mezi partnery musí probíhat pouze v angličtině. Tématem projektů je polytechnické vzdělávání a práce s digitálními technologiemi.Výsledek obrázku pro etwinning

Sportujeme ve škole 

  1. V dnešní době chybí dětem pohyb, u nás ho budou mít dostatek prostřednictvím všestranné pohybové přípravy nad rámec běžné hodinové dotace tělesné výchovy, díky projektu Sportujeme ve škole, do kterého jsme se jako škola zapojili. Výsledek obrázku pro sportujeme ve škole aŠsk

Sportanalytik

Unikátní službu, kterou v rámci výuky TV pro žáky připravujeme je Sportanalytik. Jedná se o metodu vyvinutou ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, SportAnalytik je program určený dětem mezi 5-16 roky, který formou jednoduchého testu rozpozná jejich sportovní předpoklady a doporučí jim vhodný sport.

Kroužek robotiky a programování 

Kroužek byl spuštěn v září. Jeho náplní je práce s elektronikou, stavba různých typů obvodů, programování od základů až po pokročilejší stavění a programování robotů (Arduino). Využití robotiky v různých projektech – např. prvky chytré domácnosti.  3D modelování a 3D tisk (tematika konstruování a designování různých „věcí“, které se pak tisknou na 3D tiskárně. Vhodné pro děti, které zajímá technika a pokročilejší náplň výuky formou jejího propojování v praxi. Část materiálního vybavení kroužku bylo pořízeno z nadačního fondu Tesco.